Podmínky

Ubytování

Ubytování nových hostů provádíme od 14 hodin.

V den odjezdu prosíme hosty o vyklizení pokojů do 9 hodin.

Připojení k internetu

Heslo k wifi získáte na vyžádání u nás.

Využíváním našeho internetového připojení souhlasíte, že nebudete porušovat žádne zákony kterékoliv země Evropy, zejména pak Chorvatska. Je zakázáno porušovat jakékoliv zákony  stahováním, šířením či sdílením nelegálního obsahu.